Tisztelt Szülő!

Iskolánk alapítványa, a Bolyai Alapítvány évek óta sikeresen látja el alapfeladatait:

  • ösztönzi és jutalmazza az iskolánk hírnevét öregbítő tanulói teljesítményeket
  • pályázati úton támogatja a tehetséges tanulók és alkotó pedagógusok szakmai fejlődését
  • anyagi támogatást nyújt a külföldi cserekapcsolatokban és nyári szakmai táborokban részt vevő tanulóknak
  • díjazza a kiemelkedő versenyeredményeket elért tanulókat.

Kérjük, ha cégvezetői vagy magánemberi minőségben lehetősége van a Bolyai Alapítvány támogatására, járuljon hozzá nemes céljaink megvalósításához.
Egyben felhívjuk a figyelmét arra, hogy Alapítványunk nyílt, ahhoz természetes és jogi személyek, egyesületek, vállalkozások is csatlakozhatnak.
A Bolyai Alapítvány támogatására kétféle lehetőség áll rendelkezésére:

  • felajánlhatja adójának 1%-át az Alapítvány javára a következő adószám megadásával: 19159803-1-12
  • felajánl egy összeget, amelyet az OTP-ben a Bolyai Alapítvány csekkszámlájára az alábbi számlaszámon: 11741000-20050636 fizethet be.

Támogatását köszönettel fogadja a Bolyai Alapítvány Kuratóriuma
képviseletében:

Pálfalvai Zoltán

Soósné Axmann Zsuzsanna

intézményvezető

elnök

 

Az Alapítvány egyszerűsített beszámolói